Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas

Õppeaine nimetus inglise keeles: Experiental Learning in Open Learning Environment
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KAT7024.HR
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KAT7024.HR
Kavandatud kursused Toimunud kursused