Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu

Õppeaine nimetus inglise keeles: History of Educational Thinking
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KAT7035.HR
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KAT7035.HR
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/21.DT Informaatikaõpetaja  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/22.DT Informaatikaõpetaja