Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KUT7248.LT Puitmaterjalide tehnoloogiad ja õpetamise metoodika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Wooden materials technologies and teaching methodology
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KUT7248.LT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KUT7248.LT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja