Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

LCE6424.HT Erialane inglise keel I

Õppeaine nimetus inglise keeles: English for Special Purposes I
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/LCE6424.HT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/LCE6424.HT
Kavandatud kursused Toimunud kursused