Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

LCE6425.HT Erialane inglise keel II

Õppeaine nimetus inglise keeles: English for Special Purposes II
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/LCE6425.HT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/LCE6425.HT
Kavandatud kursused Toimunud kursused