Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MGA08 Universaalne disain

Õppeaine nimetus inglise keeles: Universal Design
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Vladimir Tomberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MGA08
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MGA08
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTIDM/21.DT Interaktsioonidisain Sonia Andreou en

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTIDM/21.DT Interaktsioonidisain Sonia Andreou en