Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6070.DT Sissejuhatus ülikoolimatemaatikasse

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to University Mathematics
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Anna Šeletski
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6070.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6070.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/24.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Alar Leibak