Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6101.DT Elementaarmatemaatika I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Elementary Mathematics I
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Annika Volt
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6101.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6101.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/24.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs