Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Annika Volt

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: annika.volt@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7196.DT Kõrvaleriala praktika 3      
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6      

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 MLMOM/22.DT      
MLM7411.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 IFIOM/23.DT      

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 MLMOM/22.DT      

Sügis 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7411.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6      

Kevad 2026

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7412.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 MLMOM/23.DT      

Sügis 2026

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7411.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 MLMOM/24.DT      

Kevad 2027

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7412.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 MLMOM/24.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.