Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Annika Volt

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: annika.volt@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6102.DT Elementaarmatemaatika II 3 MLMB/22.DT 1    
MLM6192.DT Elementaarmatemaatika II 5 GRR3B/22 1    
MLM7196.DT Kõrvaleriala praktika 3      
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 1    
MLM7402.DT Elementaarmatemaatika P2 3 1    

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6101.DT Elementaarmatemaatika I 3 MLMB/23.DT      
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6      
MLM7401.DT Elementaarmatemaatika P1 3      

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6102.DT Elementaarmatemaatika II 3 MLMB/23.DT      
MLM7402.DT Elementaarmatemaatika P2 3      

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 MLMOM/22.DT      
MLM7411.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 IFIOM/23.DT      

Sügis 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7411.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 MLMOM/23.DT      

Kevad 2026

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7412.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 MLMOM/23.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.