Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6111.DT Geomeetria põhikoolis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Geometry in Basic School
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6111.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6111.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KAKLI/20.HR Klassiõpetaja Madis Lepik  
KAKLI/21.HR Klassiõpetaja Madis Lepik