Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Jüri Kurvits

matemaatika didaktika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: juri.kurvits@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3 MLMB/22.DT      
MLM6106.DT Praktiline matemaatika 4 HKIFR/23.HK      
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3      
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4      

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6106.DT Praktiline matemaatika 4 IFIFB/24.DT      
MLM6193.DT Elementaarmatemaatika III 5 GRR3B/23      
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3      
MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I 3 MLMOM/23.DT      

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3 MLMB/23.DT      
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3      
MLM7208.DT Haridustehnoloogia matemaatikaõppes 4 IFIOM/24.DT      
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4      

Sügis 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6193.DT Elementaarmatemaatika III 5 GRR3B/24      
MLM7108.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 6      

Kevad 2026

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7113.DT Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika 6 MLMOM/24.DT      
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3 GRR3B/24      
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4 IFIOM/24.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.