Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Jüri Kurvits

matemaatika didaktika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: juri.kurvits@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6106.DT Praktiline matemaatika 4 1    
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3 1    
MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I 3 MLMOM/20.DT 1    
MLM7504.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 5 KAKLI/19.HR 1    

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3      
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.