Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Jüri Kurvits

matemaatika didaktika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: juri.kurvits@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7166.DT Digivahendid matemaatikaõppes 4 KAKLI/20.HR 1    
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3 1    
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4 1    

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6106.DT Praktiline matemaatika 4 IFIFB/22.DT      
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3      

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3      
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4      

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3      

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4 IFIOM/22.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.