Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6132.DT Elementaarmatemaatika II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Elementary Mathematics II
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6132.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6132.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused