Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6181.DT Diferentsiaal- ja integraalarvutuse algkursus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Calculus
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Anna Šeletski
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6181.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6181.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused