Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6184.DT Tõenäosusteooria elemendid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Elements of Probability Theory
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tõnu Tõnso
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6184.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6184.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused