Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Tõnu Tõnso

rakendusmatemaatika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: tonu.tonso@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6184.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 KAKLI/20.HR 1    
MLM6195.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 6 KAKLI/21.HR 1    
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 MLMB/21.DT 1    
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3 MLMB/22.DT 1    
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 MLMOM/22.DT 1    

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4 MLMB/22.DT      
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 MLMB/20.DT      
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3 MLMB/21.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.