Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6206.DT Arvuteooria

Õppeaine nimetus inglise keeles: Elementary Number Theory
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tatjana Tamberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6206.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6206.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Tatjana Tamberg  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/23.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Tatjana Tamberg  

Kevad 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/24.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Tatjana Tamberg