Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB/24.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 6           Merike Saar  
DTI6003.DT Andmepõhine otsustamine 6   6         Sirje Virkus  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6         6    
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6       6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6       6      
 
Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained 96 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
IFI6074.DT Programmeerimise alused 4 4           Inga Petuhhov  
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4         4    
MLM6070.DT Sissejuhatus ülikoolimatemaatikasse 3 3           Alar Leibak  
MLM6101.DT Elementaarmatemaatika I 3 3            
MLM6102.DT Elementaarmatemaatika II 3   3          
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3     3        
MLM6206.DT Arvuteooria 4       4     Tatjana Tamberg  
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4   4         Tõnu Tõnso  
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4         4    
MLM6228.DT Diskreetne matemaatika I 3 3           Tatjana Tamberg  
MLM6229.DT Diskreetne matemaatika II 3   3         Tatjana Tamberg  
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4           4 Tõnu Tõnso  
MLM6253.DT Kaasaegne geomeetria 4     4        
MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4       4     Maria Zeltser  
MLM6421.DT Bakalaureusetöö seminar 3           3  
MLM6501.DT Matemaatiline analüüs I 4 4            
MLM6502.DT Matemaatiline analüüs II 4   4          
MLM6503.DT Matemaatiline analüüs III 4     4        
MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV 4       4     Maria Zeltser  
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4     4        
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3       3     Tõnu Tõnso  
MLM6521.DT Lineaaralgebra 4 4           Tatjana Tamberg  
MLM6522.DT Algebra I 4   4         Alar Leibak  
MLM6523.DT Algebra II 4     4        
MLM6526.DT Analüütiline geomeetria I 4 4           Tõnu Tõnso  
MLM6527.DT Analüütiline geomeetria II 4   4         Mart Abel  
 
Valikmoodul: Andmeanalüüsi moodul  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
IFI6245.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 6     6       Jaagup Kippar  
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6           6 Kairi Osula  
MLM6310.DT Andmeanalüüs ja andmekaeve 6         6   Maria Zeltser en
MLM6317.DT Andmeanalüüsi matemaatilised alused 6       6     Alar Leibak  
 
Valikmoodul: Majandusmatemaatika moodul  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6         6   Jorge Eduardo Macias Diaz en
MLM6315.DT Operatsioonianalüüs 6       6     Jorge Eduardo Macias Diaz en
MLM6318.DT Finantsmatemaatika alused 6     6       Maria Zeltser  
MLM6319.DT Majandusstatistika meetodid 6           6 Maria Zeltser  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
MLM6412.DT Praktika 6           6  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 18 EAP  
 
Bakalaureusetöö  
Kohustuslikud ained 12 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/MLMB/24.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/MLMB/24.DT