Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6216.DT Tõenäosusteooria elemendid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Elements of ProbabilityTheory
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Alar Leibak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6216.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6216.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/22.DT Informaatika Alar Leibak  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/23.DT Informaatika Alar Leibak