Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Alar Leibak

matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: alar.leibak@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6070.DT Sissejuhatus ülikoolimatemaatikasse 3 MLMB/23.DT 1    
MLM6505.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 3 MLMB/21.DT 1    
MLM7408.DT Ülevaade algebrast ja geomeetriast 5 MLMOM/23.DT 1    

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6216.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 IFIFB/22.DT      
MLM6522.DT Algebra I 4 MLMB/23.DT      

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6216.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 IFIFB/23.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.