Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6305.DT Finantsmatemaatika alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basics of Financial Arithmetic
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Maria Zeltser
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6305.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6305.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/21.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Maria Zeltser  

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs