Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Maria Zeltser

matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: maria.zeltser@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 MLMB/21.DT      
MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/22.DT     en
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/22.DT     en
MLM6411.DT Praktika II 3 MLMB/21.DT      
MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV 4 MLMB/22.DT      

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 MLMB/22.DT      
MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/23.DT     en
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/23.DT     en
MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV 4 MLMB/23.DT      

Sügis 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6318.DT Finantsmatemaatika alused 6 MLMB/24.DT      

Kevad 2026

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 MLMB/23.DT      
MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/24.DT      
MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV 4 MLMB/24.DT      

Sügis 2026

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6310.DT Andmeanalüüs ja andmekaeve 6 MLMB/24.DT     en

Kevad 2027

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6319.DT Majandusstatistika meetodid 6 MLMB/24.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.