Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6400.DT Tõenäosuslikud struktuurid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Probabilistic Structures
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tõnu Tõnso
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6400.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6400.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused