Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6402.DT Algebra ja geomeetria

Õppeaine nimetus inglise keeles: Algebra and Geometry
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Anna Šeletski
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6402.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6402.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused