Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6411.DT Praktika II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Work Placement II
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Maria Zeltser
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6411.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6411.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Anna Šeletski  

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/20.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs  

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/21.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs