Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6501.DT Matemaatiline analüüs I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Mathematical Analysis I
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Anna Šeletski
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6501.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6501.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Anna Šeletski