Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Analytic Geometry I
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tõnu Tõnso
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6524.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6524.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused