Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7103.DT Matemaatika didaktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Didactics of Mathematics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Madis Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7103.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7103.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja Madis Lepik  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Madis Lepik