Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Madis Lepik

matemaatika didaktika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: madis.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 1    
MLM7114.DT KAKLI/21.HR 1    
MLM7404.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke II 4 MLMOM/20.DT 1    
MLM7406.DT Valikseminar I 3 MLMOM/20.DT 1    

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6111.DT Geomeetria põhikoolis 3      
MLM7105.DT Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika 3 MLMOM/21.DT      
MLM7112.DT Matemaatika metoodika praktikum II 3 MLMOM/21.DT      
MLM7405.DT Heuristika koolimatemaatikas 3 MLMOM/22.DT      
MLM7407.DT Valikseminar II 3 MLMOM/20.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.