Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Madis Lepik

matemaatika didaktika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: madis.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6111.DT Geomeetria põhikoolis 3 KAKLI/21.HR      
MLM7105.DT Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika 3 MLMOM/22.DT      
MLM7112.DT Matemaatika metoodika praktikum II 3 MLMOM/22.DT      
MLM7405.DT Heuristika koolimatemaatikas 3 MLMOM/23.DT      

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4      

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7105.DT Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika 3 MLMOM/23.DT      
MLM7112.DT Matemaatika metoodika praktikum II 3 MLMOM/23.DT      
MLM7405.DT Heuristika koolimatemaatikas 3 MLMOM/24.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.