Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Didactics of Mathematics in Basic School
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7104.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7104.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja Jüri Kurvits  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits