Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Practicum in Subject Didactics I
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7111.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7111.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KAMOM/23.HR Mitme aine õpetaja Jüri Kurvits  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
  1 rühm    

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)