Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs

Õppeaine nimetus inglise keeles: Statistics and Data Analysis
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kairi Osula
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7410.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7410.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Kairi Osula  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Kairi Osula  

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Kairi Osula  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Kairi Osula  

Sügis 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Kairi Osula  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Kairi Osula