Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7412.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basic Teaching Practice II
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Annika Volt
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7412.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7412.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Annika Volt  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Annika Volt  

Kevad 2027

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Annika Volt  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Annika Volt