Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

PSO7068.LT Mõjustamispsühholoogia

Õppeaine nimetus inglise keeles: Psychology of Social Influence
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/PSO7068.LT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/PSO7068.LT
Kavandatud kursused Toimunud kursused