Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

PSP7079.LT Kultuur, kõne ja mõtlemine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Culture, Language and Thinking
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/PSP7079.LT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/PSP7079.LT
Kavandatud kursused Toimunud kursused