Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

RIP7513.YK Turvalisus, privaatsus ja usaldus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Security, Privacy and Trust
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/RIP7513.YK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/RIP7513.YK
Kavandatud kursused Toimunud kursused