Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

RIT7501.YK Kodanikuosalus ja koosloome avalikes poliitikates

Õppeaine nimetus inglise keeles: Public Policy and Co-creation of E-governance
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/RIT7501.YK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/RIT7501.YK
Kavandatud kursused Toimunud kursused