Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basic Teaching Practice I
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/YDP7001.YM
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/YDP7001.YM
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja Kristin Parve