Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6054.DT Agiilne tarkvaraarendus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Agile Software Development
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Liis Hundt
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6054.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6054.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/16.DT Informaatika Marek Kusmin  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/17.DT Informaatika Marek Kusmin  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/18.DT Informaatika Marek Kusmin  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/19.DT Informaatika Marek Kusmin  

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/20.DT Informaatika Liis Hundt