Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIFB/22.DT Informaatika

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 6           Anna Šeletski  
DTI6003.DT Andmepõhine otsustamine 6       6     Paula Joanna Sillat  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6         6    
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6       6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6       6      
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 72 EAP Maht EAP Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI6013.DT Andmebaaside projekteerimine 3 3           Inga Petuhhov  
IFI6018.DT Arvutivõrgud ja andmeside 4     4       Meelis Karp  
IFI6049.DT Intellektuaalne omand ja andmekaitse 3     3       Tanel Õunapuu  
IFI6057.DT Intelligentsed süsteemid 4         4   Jaagup Kippar  
IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse 4   4         Merle Laurits  
IFI6074.DT Programmeerimise alused 4 4           Inga Petuhhov  
IFI6107.DT Sissejuhatus infoturbesse 4         4   Hillar Põldmaa  
IFI6207.DT Interaktsioonidisain 4   4         Mati Mõttus  
IFI6212.DT Teoreetiline informaatika 4     4       Peeter Normak  
IFI6226.DT Objektorienteeritud programmeerimine 6   6         Jaagup Kippar  
IFI6227.DT Veebiprogrammeerimine 6 6           Andrus Rinde  
IFI6228.DT Algoritmid ja andmestruktuurid 6       6     Inga Petuhhov  
IFI6231.DT Tarkvaraarenduse projekt 4   4         Inga Petuhhov  
MLM6106.DT Praktiline matemaatika 4 4           Jüri Kurvits  
MLM6212.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4     4       Tatjana Tamberg  
MLM6214.DT Hulgateooria ja loogika elemendid 4   4         Anna Šeletski  
MLM6216.DT Tõenäosusteooria elemendid 4       4     Alar Leibak  
Valikained vähemalt 18 EAP Maht EAP Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
DTI6002.DT Ettevõtteseminar 2              
DTI7001.DT Välispraktika 9             Inga Petuhhov  
IFI6028.DT Graafika ja muusika programmeerimine 3           3 Andrus Rinde  
IFI6071.DT Objektorienteeritud programmeerimine keeles C++ 3         3   Jaagup Kippar  
IFI6077.DT 3D modelleerimine I 4       4     Kalle Kivi  
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3           3 Jaagup Kippar  
IFI6098.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 4             Jaagup Kippar  
IFI6099.DT Arvutimängud 4     4       Mikhail Fiadotau en
IFI6203.DT Robootika 4   4         Tanel Toova  
IFI6203.DT Robootika 4     4       Tanel Toova  
IFI6203.DT Robootika 4         4   Tanel Toova  
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 3           Kalle Kivi  
IFI6209.DT Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine 6 6           Tanel Toova  
IFI6210.DT Eriala individuaalaine 3             Inga Petuhhov  
IFI6211.DT Eesrakenduste arendamine 4   4         Tauri Kirsipuu  
IFI6215.DT Arvutite ja võrkude haldamine 3       3     Meelis Karp  
IFI6218.DT Digihumanitaaria tehnoloogiad 6             Jaagup Kippar  
IFI6222.DT Kvalitatiivne digihumanitaaria 6             Jaagup Kippar  
IFI6224.DT Mobiilirakenduste arendamine 4       4     Roman Gorislavski  
IFI6232.DT Uurimisseminar 2           2 Andrus Rinde  
IFI6236.DT Kasutajaliidese esteetika 4       4     Darja Tokranova  
 
Valikmoodul: Tarkvaraarendus  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI6054.DT Agiilne tarkvaraarendus 3       3     Liis Hundt  
IFI6101.DT Asjade internet 3         3   Jaagup Kippar  
IFI6106.DT Andmebaasid 4     4       Priidu Paomets  
IFI6208.DT Üldotstarbelised arendusplatvormid 4   4         Jaagup Kippar  
IFI6229.DT Rakenduste programmeerimine 6     6       Raimo Pregel  
IFI6230.DT Tarkvara testimise alused 4   4         Sille Kaupmees  
 
Valikmoodul: Digitaalne meedia  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI6022.DT Digitaalne meedia 4     4       Andrus Rinde  
IFI6023.DT Arvutigraafika 4     4       Debora Conceição Firmino De Souza en
IFI6102.DT 3D animeerimine 3         3   Andrus Rinde  
IFI6104.DT Veebisaidi arendus ja haldus 3   3         Yulia Sion en
IFI6214.DT Veeb ja meedia elemendid 6   6         Andrus Rinde  
IFI6225.DT Kasutajaliideste disain ja arendus 4       4     Brigitta Laura Kannel  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI6233.DT Praktika 6           6 Inga Petuhhov  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 24 EAP  
 
Bakalaureusetöö  
Kohustuslikud ained 12 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFIFB/22.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFIFB/22.DT