Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6236.DT Kasutajaliidese esteetika

Õppeaine nimetus inglise keeles: User Interface Aesthetics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Darja Tokranova
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6236.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6236.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused