Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7167.DT Sotsiaaltarkvara

Õppeaine nimetus inglise keeles: Social Computing
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Timo Tobias Ley
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7167.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7167.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/17.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Timo Tobias Ley  
IFIMM/18.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Timo Tobias Ley  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/19.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Timo Tobias Ley en
IFIMM/20.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Timo Tobias Ley en
  1 rühm Kaasõppejõud:
Gerti Pishtari