Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIMM/19.DT Inimese ja arvuti interaktsioon

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6   6      
 
Erialaainete tasanduskursused  
Valikained vähemalt 4 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
IFI7161.DT Disaini teooria ja metoodika 4 4       David Jose Ribeiro Lamas en
IFI7314.DT Lõppkasutaja tarkvaraarendus 4 4       Sonia Claudia da Costa Sousa en
 
Erialaained: Kogemuste kujundamine, ühiskonna kujundamine  
Kohustuslikud ained 12 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
IFI7176.DT Uurimismeetodid inimese-arvuti interaktsioonis 4 4       David Jose Ribeiro Lamas en
IFI7180.DT Prototüüpide loomine 4     4   Vladimir Tomberg en
IFI7404.DT Disainimõtlemine ja generatiivsed uuringud 4 4       David Jose Ribeiro Lamas en
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias 4       4 Mati Mõttus en
IFI7305.DT Tunnetus ja emotsioon digitaalses meedias 4 4       Aleksander Väljamäe en
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6 6       Kai Pata en
PSP7079.LT Kultuur, kõne ja mõtlemine 4   4     en
RIP7515.YK Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid 6 6       en
 
Erialaainete aluskursused  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6   6     Timo Tobias Ley en
IFI7316.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused 6 6       Ilja Šmorgun en
IFI7318.DT Magistritöö seminar 6   6     David Jose Ribeiro Lamas en
Valikained vähemalt 4 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4     4   Triinu Jesmin en
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 4       Triinu Jesmin en
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 16 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4   4     Hans Põldoja en
IFI7340.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4   4     Ilja Šmorgun en
IFI7341.DT Kasutajakogemuse hindamine 4   4     Mati Mõttus en
IFI7342.DT Interaktsioonidisaini projekt 4   4     Vladimir Tomberg en
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
IFI7160.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad 4   4     David Jose Ribeiro Lamas en
IFI7162.DT Lausandmetöötlus 4 4       Ilja Šmorgun en
IFI7167.DT Sotsiaaltarkvara 4     4   Timo Tobias Ley en
IFI7172.DT Kasutajakesksed tarkvaralahendused 4     4   Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7303.DT Füsioloogia-põhine ja afektiivne tarkvaraarendus 4 4       Aleksander Väljamäe en
IFI7312.DT Usalduse aspektid infotehnoloogias 4 4       Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7317.DT Digitaalse ligipääsetavuse töötuba 4 4       Vladimir Tomberg en
IFI7343.DT Ümbritsev arvutustehnika 4     4   Ilja Šmorgun en
 
Praktika  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Ilja Šmorgun en
IFI7315.DT Praktika 6       6 Ilja Šmorgun en
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 6 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFIMM/19.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFIMM/19.DT