Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias

Õppeaine nimetus inglise keeles: Perception and Attention in Digital Media
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mati Mõttus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7304.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7304.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/21.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Mati Mõttus en
IFIMM/22.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Mati Mõttus en
  1 rühm    

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/19.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Mati Mõttus en
IFIMM/20.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Mati Mõttus en
  1 rühm