Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias

Õppeaine nimetus inglise keeles: Perception and Attention in Digital Media
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mati Mõttus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7304.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7304.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud Aleksander Väljamäe  
IFIMM/17.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Aleksander Väljamäe  
IFIMM/18.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Aleksander Väljamäe  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/19.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Mati Mõttus en
IFIMM/20.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Mati Mõttus en
  1 rühm