Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7306.DT Õppemängu disain

Õppeaine nimetus inglise keeles: Learning Game Design
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Martin Sillaots
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7306.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7306.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud Martin Sillaots  
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Martin Sillaots  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/18.DT Digitaalsed õpimängud Martin Sillaots en
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia Martin Sillaots en

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud Martin Sillaots en
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Martin Sillaots en
  1 rühm