Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6    
 
Mängunduse moodul  
Kohustuslikud ained 40 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
BFI7027.FK Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid 4 4       en
IFI7177.DT Mängu elementide kavandamine 4   4     Mikhail Fiadotau en
IFI7178.DT Mängu sisemise loogika disain 4 4       Martin Sillaots en
IFI7179.DT Mänguteooria ja -disaini alused 4 4       Mikhail Fiadotau en
IFI7183.DT Õpimängude uurimine ja arendamine 4 4       Vladimir Tomberg en
IFI7306.DT Õppemängu disain 4   4     Martin Sillaots en
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6   6     Timo Tobias Ley en
IFI7318.DT Magistritöö seminar 6       6 James Sunney Quaicoe en
IFI7331.DT Mängu tasemete kavandamine 4   4     Mikhail Fiadotau en
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
BFI7029.FK Liikuva graafika kujundus 4   4     en
IFI7302.DT Mängude arendamine algajatele 4 4       Roman Gorislavski en
IFI7319.DT Arvutimängu 2D-graafika 4 4       Martin Sillaots en
IFI7323.DT Mängutööstus 4 4       Brandon Marsh en
IFI7324.DT Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes 4       4 John Nietfeld en
IFI7325.DT 3D-graafika loomine arvutimängudele 4   4     Andrus Rinde en
 
Valikmoodul: Kognitiivne- ja arengupsühholoogia  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
IFI7301.DT Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid 4     4   Kai Pata en
IFI7321.DT Haridustehnoloogia õppeprotsessis 4 4       Kai Pata en
IFI7326.DT Õpimängude arendamise pedagoogilised ja psühholoogilised faktorid 4     4   Triinu Jesmin en
IFI7332.DT Mäng kui õpikeskkond 4   4     Mikhail Fiadotau en
IFI7333.DT Mängu kavandamise psühholoogilised aspektid 4 4       Triinu Jesmin en
PSP7079.LT Kultuur, kõne ja mõtlemine 4   4     en
 
Valikmoodul: Interaktsioonidisain  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
IFI7161.DT Disaini teooria ja metoodika 4 4       David Jose Ribeiro Lamas en
IFI7202.DT Multimeediumi arendamine 4 4       Andrus Rinde en
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4   4     Hans Põldoja en
IFI7340.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4   4     Ilja Šmorgun en
IFI7341.DT Kasutajakogemuse hindamine 4   4     Mati Mõttus en
IFI7342.DT Interaktsioonidisaini projekt 4   4     Vladimir Tomberg en
 
Valikmoodul: Mängude arendamine  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
IFI7334.DT Mängu matemaatika ja füüsika 4 4       Roman Gorislavski en
IFI7335.DT Mänguarendusmustrid 4 4       Roman Gorislavski en
IFI7336.DT Tehisintellekt mängudes 4   4     Roman Gorislavski en
IFI7337.DT Graafika ja heli programmeerimine 4   4     Jaagup Kippar en
IFI7338.DT Agiilne projektijuhtimine 4     4   Suhaib Rehman Khan en
IFI7339.DT Mänguarendusprojekt 4     4   Martin Sillaots en
 
Praktika  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Hans Põldoja  
IFI7327.DT Õpimängu praktika 6     6   Martin Sillaots en
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 8 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/DTLGM/19.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/DTLGM/19.DT