Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7321.DT Haridustehnoloogia õppeprotsessis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Educational Technology in Learning Process
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kai Pata
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7321.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7321.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud Kai Pata  

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/18.DT Digitaalsed õpimängud Kai Pata  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud Kai Pata