Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7324.DT Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes

Õppeaine nimetus inglise keeles: Self-Regulated Learning in Serious Digital Games
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: John Nietfeld
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7324.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7324.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/18.DT Digitaalsed õpimängud John Nietfeld  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud John Nietfeld en