Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7360.DT Andmeanalüütika R-keeles

Õppeaine nimetus inglise keeles: Data Analytics in R-language
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Maria Kunevich
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7360.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7360.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/21.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Maria Kunevich en
DTOSM/22.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Maria Kunevich en
  1 rühm