Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTOSM/21.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6    
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 66 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6 6       Kai Pata en
IFI7402.DT Suur-, ava- ja linkandmed 6   6     Sirje Virkus en
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6     6   Sirje Virkus en
IFI7409.DT Tarkvarasüsteemide osalusdisain 6   6     Debora Conceição Firmino De Souza en
IFI7411.DT E-valitsuse õiguslikud alused 6     6   Juri Mets en
INT7165.DT Info- ja andmeteaduse teooriad ja metodoloogiad 6 6       Aira Lepik en
RIP7515.YK Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid 6 6       en
RIT7501.YK Kodanikuosalus ja koosloome avalikes poliitikates 6   6     en
RIT7504.YK Magistriseminar 6   6     en
STS7501.YK Sotsiaalne innovatsioon ja vastutustundlik valitsemine 6 6       en
STS7503.YK E-valitsemine vastutustundlikuks innovatsiooniks 6   6     en
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Merja Lina M. Bauters en
IFI7312.DT Usalduse aspektid infotehnoloogias 4     4   Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7317.DT Digitaalse ligipääsetavuse töötuba 4   4     Vladimir Tomberg en
IFI7360.DT Andmeanalüütika R-keeles 4     4   Maria Kunevich en
IFI7404.DT Disainimõtlemine ja generatiivsed uuringud 4 4       Joanna Agata Rutkowska en
IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4 4       Alexander Horst Norta en
RIP7500.YK Ühiskonna ja poliitika teooria 4         en
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Vastutav õppejõud  
IFI7407.DT Praktika 6     6   Merja Lina M. Bauters en
 
Vabaained  
Kohustuslikud ained 6 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/DTOSM/21.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/DTOSM/21.DT