Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7413.DT Sissejuhatus õigusregulatsiooni digiajastul

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Legal Regulation in the Digital Age
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Juri Mets
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7413.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7413.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused